Mehmed Âkif'in Kronolojik Hayatı

1873 (20 Aralık) doğdu.

1878 Mahalle Mektebine başladı.

1879 İlkokula başladı.

1889 (13 Mayıs) Evleri yandı.

1893 (22 Aralık) Veterinerlik Fakültesi'nden mezun oldu.

1893 (28 Aralık) "Hazine-i Fünûn "Mecmuası'nda ilk şiiri "Gazel"i yayınladı.

1894 Ramazan ayında ilk mukabelesini okudu.

1895 14 Mart tarihli Mektep Mecmuası'nda "Kur'an'a Hitap" başlıklı şiiri yayınlandı.

1896 Annesini yanına aldı.

1896 (Mayıs)ta Adana'ya ve Şam'a gitti.

1898 10 Şubat'tan itibaren şiirleri yayınlanmaya başladı.

1898 (1 Eylül) Evlendi.

1901-1902 Sakal bıraktı.

1906 (17 Ekim) Halkalı Ziraat Mektebi'ne "Kitâbet-i Resmiye Muallimi" olarak tayin oldu.

1907 (25 Ağustos) "Çiftlik Makinist Mektebi'ne "Türkçe Muallimi" olarak tayin edildi.

1908 (23 Temmuz) "Umûr-i Baytariye Dairesi Müdür Muavini" olarak görev yaptı.

1908 Bu yıl içinde daha önce yazdığı fakat yayınlanmayan şiirlerinden biri yayınlandı.

1908 (10 Eylül - 31Aralık) Ferit Vecdî'nin "Müslüman Kadını" adlı eserinin tercümesi yayınlandı.

1908 (24 Kasım) Darulfünûn Edebiyat Şubesi I. Sene, "Edebiyat-ı Osmaniye" Muallimliğine tayin oldu.

1908 (18 Kasım) İlk makalesi yayınlandı. (Darulfünûn Talebesine Mühim Bir Tebşir)

1909 (13 Nisan) Sırat-ı Müstakîm 25 gün çıkamadı.

1910 Edebî ve İçtimaî konularda 25'ten fazla makale yazdı.

1910 (28 Şubat) "Baytar Mekteb-i Âlisi Me'zûnini Cemiyeti" adını taşıyan Baytar Yüksekokulu Mezunları Cemiyeti'ne başkan seçildi.

1910 Bu yıl sonlarında annesini hacca gönderdi.

1913 Bir başkasına yapılan haksızlığa dayanamayarak işden ayrıldı.

1913 Beş makale yazdı ve tamamı 1692 mısra tutan "Fatih Kürsüsünde" manzûmesinin neşrine başladı.

1913 (11 Mayıs) 20 yıllık vazifesinden istifa ederek ayrıldı.

1913 Haziran ayı başında, "Safahat"ın üçüncü kitabı olan "Hakk'ın Sesleri" adlı eseri yayınlandı.

1914 "Fatih Kürsüsünde" adlı manzûmesini tamamladı.

1914 Ocak ayında 2 aylık Mısır seyahatine çıktı.

1914 Mart ayında Mısır seyahatinden döndü.

1914 Ağustos ayı başlarında Safahat'ın dördüncü kitabı "Fatih Kürsüsünde" yayınlandı.

1914 "Fatih Kürsüsünde" adlı kitabın ikinci baskısı yapıldı.

1914 Eylül ayında ikinci kitabı "Süleymaniye Kürsüsünde" nin ikinci baskısı yapıldı.

1914 Devlet tarafından görevlendirilen bir heyet ile Almanya'ya gönderildi.

1915 Almanya'dan İstanbul'a geri döndü.

1915 (8 Nisan) "Berlin Hatıraları" yayınlanmaya başladı.

1915 Mayıs ayı ortalarında vazifeli olarak Arabistan' ın Necîd bölgesine gitti.

1918 (4 Temmuz) "Necîd Çöllerinden Medine'ye" adlı şiiri yayınlandı.

1915 Ekim ayı başında Arabistan'dan geri döndü.

1917 "Safahat"ın beşinci kitabı "Hatıralar"ın ikinci baskısı yapıldı.

1918 Nisan ayı başında "Hatıralar" yayınlandı.

1923 Mayısta İstanbul'a dönüp Beylerbeyi'ne taşındı. Buradan da Mısır'a gitti.

1920 (23 Ocak) Başkâtiplik üzerinde kalmak üzere "Azâ"lığa getirildi.

1920 (20 Haziran Cuma) Hacı Bayram Camii'nde vaaz vermiştir.

1918 Bu yıl içinde Safahat külliyatının çıkmış kitaplarından bazıları yeniden yayınlandı.

1919 (18 Eylül) En önemli eseri olan "Asım"ın neşrine başladı.

1920 (5 Haziran) Burdur'dan Mebus seçildi.

1920 (7 Kasım 1920) İstiklâl Marşı için müsabaka açıldı.

1921 "Süleyman Nazif'e ve "Bülbül" isimli şiirleri yayınlandı.

1922 (8 Nisan) "Leyla" isimli yeni şiiri yayınlandı.

1922 Eylül başlarında TBMM kararıyla İslâmî Araştırmalar ve Te'lifler Akademesi'ne üye seçildi.

1923 Mayıs başında ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü.

1923 Ekim'de Abbas Halim Paşa'nın davetlisi olarak Mısır'a gitti.

1924-1925 Paşa ile birlikte İstanbul'a döndü.

1924 (25 Aralık) "Firavun ile Yüzyüze" adlı şiiri yayınlandı.

1925 Ocak ayında Hilvan'dan yazdığı şiirlerden "Gece" ve "Vahdet" adlı şiirleri yayınlandı.

1926 Ocak ayında "Secde"yi yazdı.

1926 Annesi Emine Şerif Hanım vefat etti.

1928 "Bir Gece" adlı şiiri basıldı.

1929 "Bir Ariza" adlı şiiri basıldı.

1930 "Ne Eser Ne de Semer" adlı şiiri basıldı.

1930 "Derviş Ahmed" adlı şiiri basıldı.

1931 "Saîd Paşa İmamı" adlı şiiri basıldı.

1931 "San'atkâr" adlı şiiri basıldı.

1933 "Gölgeler" adlı kitabı yayınlandı.

1936 Hastalandı.

1936 (27 Aralık) Pazar günü akşam 19.45'te vefat etti.

1960 Akif'in mezarı Edirnekapı Şehitliği'ne naklolundu.
 
Scroll to Top