Vakfımıza Dair

Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı; 1984 yılında millî şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında çalışmalar, araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak, milli şairimizin eserlerini ve hayat mücadelesini yeni nesillere duyurmak amacıyla alanında ehil on üç kişi tarafından Ankara’da kurulmuştur. Vakfın ilk dönem başkanlığını Mustafa Atıf Boyacıoğlu üstlenmiştir. Daha sonra Yavuz Bülent Bakiler bu görevi yürütmüştür. Halihazırda vakıf başkanlığı görevinde Mehmet Cemal Çiftçigüzeli bulunmaktadır.

1984 yılından beri, Mehmed Âkif’in hayatından eserlerine, ailesinden arkadaşlarına, şairliğinden düşünürlüğüne onu her açıdan ele alan vakfımız, faaliyetlerine yerel ve ülkeler ölçeğinde devam etmektedir. Vakfımızca yürütülen çalışmalar sonucunda Mehmed Âkif Ersoy’a dair önemli bir külliyat ortaya çıkmıştır. Amacımız millî şairimizi daha iyi tanımak, tanıtmak ve bu minvalde yapılan çalışmaları teşvik ederek daha nitelikli çalışmalarla herkesin ulaşabileceği, bilginin paylaşılabileceği bir platform oluşturmaktır.

Geçmiş Yıllar

Vakfımız tarafından 2008 yılından bugüne kadar özellikle Türk ve akraba toplulukların yoğun olarak yaşadıkları devletlerde, yedi adet yurtdışı projesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

1 - Sırbistan’da Novi Pazar Üniversitesi ile “Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy ve Balkanlarda Kültür ve Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu ile Türk Süsleme Sanatları Sergisi” (2008)

2 - Kosova’nın Başkenti Priştina’da “Mehmet Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu ve Mehmet Âkif Resimleri Sergisi” ile Pirizrende “Türk Süslemem Sanatları Sergisi” (2009)

3 - İstiklâl Marşı Şairimizin 12 yıl yaşadığı ve öğretim üyesi olarak çalıştığı Kahire Üniversitesi’nde “Türkiye - Mısır Dostluğunda Bir Köprü: Mehmet Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu ve Türk Süsleme Sanatları ile Mehmet Âkif Resimleri Sergisinin yanı sıra Türk sanat ve halk müziği konserleri” (2010)

4 - Kazakistan’ın eski Başkenti Almatı’da Mesleki Kariyer ve Yabancı Diler Üniversitesi’nde  “Türk Dünyasını Aydınlatanlar; Mehmet Âkif Ersoy ve Ahmet Baytursunoğlu Uluslararası Almatı Sempozyumu ve Türk Süsleme Sanatları Sergisi” (2011)

5 - Bosna-Hersek’in Başkenti Saraybosna’da “Balkan Kökenli Bir Sanatçı; Mehmet Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu” (2012)

6 - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Kafkas Üniversitesi ile “Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Âkif Ersoy, Hüseyin Cavit Uluslararası Sempozyumu ve Resim Sergisi ile Türk Süsleme Sanatları Sergisi,” (2013)

7 - Tataristan’ın başkenti Kazan’da Rusya’nın ikinci büyük üniversitesi olan Kazan Federal Üniversitesi ile “Türk Dünyasını Aydınlatanlar; Mehmet Âkif Ersoy – Abdullah Tokay Uluslararası Kazan Sempozyumu ile Kitab ve Resim Sergisi” (2014)

 Ayrıca üçü İstanbul’da, ve biri de Balıkesir’de olmak üzere toplam beş milletlerarası sempozyum da yurt içinde gerçekleştirilmiştir.

   - Mehmet Âkif'in Balıkesir'e Gelişinin 91. Yıldönümü Anısına, Balıkesir Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu.  (2011)

   - Mehmed Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Sempozyumu. İstanbul (2012)

   - Türk Dünyasını Aydınlatanlar Uluslararası Sempozyumu. İstanbul (2012)

   - İslâm Coğrafyasını Aydınlatanlar Uluslararası Sempozyumu. İstanbul (2013)


Mütevelli Heyeti

Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ Başkan Gazeteci-Yazar
Mesut BOYACIOĞLU Başkan Vekili İş adamı - İnşaat mühendisi
İbrahim ÖZTÜRKÇÜ Genel Sekreter Araştırmacı-Yazar
Mustafa KARAKAYA Üye TRT Denetleme Kurulu eski üyesi
Dr. Mehmet Âkif ERBAŞ Üye Prodüktör TRT
Mehmet Ruyan SOYDAN Üye Yeminli Mali Müşavir
Dr. Vahdettin IŞIK Üye Öğretim Üyesi

Vakfımızın Kurucu Üyeleri

Yahya Akengin 1946 Şair
Sabri Aytemiz - Avukat
Yavuz Bülent Bakiler 1936 Şair
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay 1937 Akademisyen
Mustafa Atıf Boyacıoğlu 1920-2000 İş adamı
Mehmet Cemal Çiftçigüzeli 1945 Gazeteci-Yazar
İsmail Dayı 1926-2008 Yayıncı-Milletvekili
Mehmet Doğan 1947 Yazar
Prof. Dr. Ercüment Konukman 1933-2014 Akademisyen
Muhsin Mete 1949 Prodüktör
Gündüz Sevilgen 1936 Mühendis-Milletvekili
Dr. Necmettin Turinay 1946 Araştırmacı - yazar
Recep Vidin 1950-2015 Prodüktör

İcra Heyeti ve Vakıf Müdürü

Mehmet Ruyan SOYDAN İcra Heyeti  
İbrahim ÖZTÜRKÇÜ İcra Heyeti  
Doç. Dr. Turgay ANAR İcra Heyeti  
Dr. Vahdettin IŞIK İcra Heyeti  
Dr. Bekir CANTEMİR İcra Heyeti  
Tahsin YILDIRIM İcra Heyeti  
Ömer Hakan ÖZALP Vakıf Müdürü  
Scroll to Top