İLAN: MEHMED ÂKİF ERSOY FİKİR VE SANAT VAKFI 24.09.2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Vakfımız tüzüğüne göre yapılması gereken olağan genel kurul toplantısı, vakfın “Okul Sokak, Altunizade Sitesi, E Blok, D.13, Altunizade- Üsküdar" adresinde 24.09.2022 Cumartesi günü saat 10.00 de aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, 01.10.2022 Cumartesi günü aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmadan toplantı gerçekleştirilecektir.

2018-2022 dönemine ait hazırlanmış olan faaliyet raporu ve denetim raporu ile bu dönemlere ait bilanço ve gelir tabloları vakıf merkezinde genel kurul tarihine kadar üyelerin incelemesine sunulmuştur.

Üyelerimize ilânen duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
  2. Genel kurul başkanlık divanının teşkili,
  3. Faaliyet raporunun okunması ve rapor hakkında görüşmeler,
  4. Denetim raporunun okunması ve rapor hakkında görüşmeler,
  5. Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
  6. Yeni mütevelli heyetinin ve denetim kurulunun seçimi,
  7. Kurucu üyeler ve yeni seçilecek mütevelli ve denetim kurulu üyeleri hariç, tüm üyeliklerin iptali ve vakıf üyeliğinin ve üyelik aidatının yeniden belirlenmesi,

  1. Gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması,
  2. Dilek ve temenniler
                        Kapanış

Yorum Bırakabilirsiniz

Scroll to Top