Eyüplü Mustafa Bey

“Kemânî ve Rebâbî Eyüblü Mustafa Bey” olarak tanınan Mustafa Sunar, 1881 yılında İstanbul’da doğdu. Mâliye Nezâreti Aşâr Müdürü Bozcaadalı Ketâni-zâde Hüseyin Hüsnü Efendi’nin oğludur. İlkokuldan sonra öğrenim görmedi. Biriktirdiği para ile gizlice bir keman alacak kadar mûsıkî tutkunu olan Mustafa Bey’in ailesi kendisinin bu ilgisinden rahatsızdı. O kadar ki durumu öğrenen babası öfkelenerek kemanını bile kırmıştı. Buna aldırmayan küçük Mustafa, bir keman daha tedarik etti ve mahalle bakkalı ile anlaşıp onun evinde gizlenerek çalıştı. Daha sonraları Tanburî İzak, Kemanî Memduh, Kemanî Tatyos ve Kemanî Bülbül Salih Efendi gibi önemli üstadlardan aldığı dersler, onu da mûsıkî tarihimizin yetenekli kemanîleri arasında kaydolmasına vesile oldu.

“Bahriye Nezâreti”nde başladığı memuriyet hayatının ardından 1923 yılında kırk iki yaşında emekli oldu. Çeşitli ilk ve ortaokullarda mûsiki öğretmenliği yaptı. Dârülelhan’da keman muallimliği ve bir süre Devlet Konservatuvarı İcrâ Hey’eti’nde görev aldı. Eyüb Mûsıkî Cemiyeti’nde ve özel dersler vererek çok öğrenci yetiştirdi. Uzun süren bir hastalık döneminden sonra 1959 yılında Ankara’da vefat etti.

Mûsıkîmizin inceliklerini başta eniştesi Hoca Ziya Bey olmak üzere Bolahenk Nuri Bey, Ahmed Irsoy, İsmail Hakkı Bey’den öğrenen Mustafa Sunar, Sancak Marşı, Kazım Karabekir Marşı, Mustafa Kemal Marşı, Vatan Marşı gibi marşlarının dışında İstiklal Marşımız da önemli ve bestelerinden biridir.

Scroll to Top